C.W. Avery Family YMCA Advisory Council

Koren Finnestad, ChairmanKathy Kazmar
Justin AhoytKatherine Maloney
Judy AveryDawn Marsaglia
Mike AveryRyan Peterson
Kathy BlessentJon Proulx
Margie BonuchiGreg Schaefer
Robert EpleyTodd Schnowske
Rob HamiltonDavid Streitz
Mark Johnson
Translate »