C.W. Avery Family YMCA Advisory Council

Koren Finnestad, ChairmanRob Hamilton
Justin AhoytMark Johnson
Tiffany Allen-HamptonKathy Kazmar
Judy AveryKatherine Maloney
Mike AveryDawn Marsaglia
Eric BlattiRyan Peterson
Kathy BlessentJon Proulx
Margie BonuchiGreg Schaefer
Robert EpleyTodd Schnowske
Translate »